Blowerdoortest

Bij een 'blowerdoor' test (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van een woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van het gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Een ongecontroleerde ventilatie leidt uiteindelijk tot onnodig warmteverlies! Eventueel warmte verlies kan tijdens de blowerdoor test gevisualiseerd worden middels rookstiften.

Infraroodscan.
Om een compleet beeld te krijgen over eventueel warmteveries wordt de blowerdoortest veelal gecombineerd met een infraroodscan. De infraroodscan wordt verricht door een thermograaf die gebruik maakt van een professionele warmtebeeldcamera. De opnames van de buitenschil brengen eventuele koudebruggen of ontbrekende of verkeerd geplaatste isolatie in beeld. Beide testen geven een goed beeld over de luchtdichtheid en isolatie van de woning.  

Beide testen worden verricht door opgeleide deskundigen.

OB2 werkwijze voldoet ruimschots! 
Ouwehand Bouw werkt al reeds reeds jaren volgens een OB2 werkwijze. Een werkwijze waarin kennis vervat, over het gehele bouwproces, tot uiting komt in onze woningen. Wij laten onze woningen door onafhankelijke derden keuren. In een korte korte video wordt een ´OB2´ woning door Woning Borg Advies getest. De test toont aan dat wij zonder extra voorzieningen ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen voor deze woning. Zie video